Cariere


ACM4 este una din companiile românești cu tradiție care a adus un plus de valoare in domeniul construcțiilor.

Ești în căutare de un mediu de lucru atrăgător și dinamic, care îți oferă totodată perspective pentru o carieră sigură, un loc de muncă adaptat nevoilor tale? Un loc de muncă unde să nu conteze doar cunoștințele și competențele tale, ci cu care să te poți identifica personal ?

Aplică și tu pentru unul dintre posturile de mai jos, după evaluarea CV-ului te vom contacta pentru detalii și stabilirea unui interviu.


Alătură-te echipei noastre , să construim împreună pentru viitor

INGINER DEVIZIER

Descrierea jobului :

 • Realizează bugetul lucrărilor de construcții, costuri de producție;
 • Analizează caietele de sarcini, documentația de atribuire din licițațiile publice in vederea întocmirii documentelor de calificare, propunerii tehnice si financiare;
 • Calcularea devizelor conform normativelor;
 • Intocmește graficelor de execuție;
 • Intocmește calcule, verifica devize, liste de cantitați, dosare de prezentare pentru cerințele din oferte;
 • Analizează caietele de sarcini, documentația de atribuire din licitațiile publice in vederea intocmirii documentelor de calificare, propunerii tehnice si financiare;
 • Analizează și verifică din punct de vedere tehnic proiectul;
 • Urmărește stadiului decontarii lucrărilor proprii și a subantreprenorilor;
 • Pregatirea și lansarea in execuție a proiectelor.

Candidatul Ideal:

 • Experiență în planificarea achizițiilor și bugetarea ofertelor;
 • Cunoașterea legislației naționale aplicabilă in domeniul achizițiilor publice;
 • Abilitatea de a lucra intr-un program de devize (Windev, eDevize, etc.);
 • Abilitatea de a rezolva sarcini multiple cu termene limită;
 • Operare PC: Word, Excel, programe specific;
 • Capacitate de decizie si asumarea de responsabilități;
 • Capacitate de analiză si sinteză;
 • Minimum 3 ani experiență intr-o poziție similară.

SEF SANTIER

Descrierea jobului :

 • Organizează, conduce si coordonează activitatea în scopul realizării obiectivelor.
 • Elaborează Bugetul de Venturi si Cheltuieli (B.V.C.) si formularul de flux de numerar aferent lucrării.
 • Participă la predarea – primirea amplasamentului și a bornelor de reper.
 • Participă la pregătirea de producţie (grafice de execuţie, fise limită, necesar de resurse: umane, materiale, utilaje etc.);
 • Coordonează execuţia lucrărilor conform documentaţiei de execuţie si a legislaţiei în vigoare,întocmeşte programele și graficele de execuţie lunare.
 • Verifică calitatea materialelor aprovizionate care ajung in şantier.
 • Verifică si semnează documentele de calitate aferente materialelor și a echipamentelor încorporate în lucrări și se asigură ca aceastea sunt în conformitate cu specificaţiile tehnice din contract.
 • Intocmește și semnează documentele de calitate ale lucrărilor și obţine avizarea acestora.

Candidatul Ideal:

 • Absolvent de studii tehnice universitare în domeniul construcţii/ inginerie;
 • Experienţă minima 5 ani în coordonarea lucrărilor de construcţii a unui șantier;
 • Cunoștinte privind tehnologiile/metodologiile de execuţie a lucrărilor de construcţii;
 • Capacitate de analiză, sinteză și de a respecta termenele limită;
 • Colaborează cu managerul de proiect pentru bună execuţie a proiectului;
 • Abilităţi de planificare si organizare;
 • Persoană activă ,orientată spre rezultate și progres;
 • Punctualitate și rigurozitate în îndeplinirea sarcinilor;
 • Experienţă în coordoranea personalului muncitor și a operatorilor de utilaje de pe șantier;
 • Minimum 5 ani experienţă intr-o pozitie similară.

PROJECT MANAGER

Descrierea jobului:

 • Este responsabil pentru implementarea cu succes a activităților proiectului si atingerii rezultatelor planificate in proiect;
 • Supraveghează desfășurarea săptămânălă a proiectului si gestionează echipa proiectului;
 • Este responsabil pentru managementul proiectului organizațional și conceptual;
 • Intocmește planuri detaliate de lucru lunare (grafic de execuție) și monitorizează respectarea implementarii acestora;
 • Asigură executarea la timp a activităților;
 • Supraveghează desfăsurarea activitaților conform planului de lucru;
 • Realizează lucrari și studii de specialitate în funcție de expertiză personală;
 • Asigură derularea proiectului în parametrii stabiliți: timp, cerințe, cost, nivel de calitate, etc;
 • Coordonează activitațile din cadul proiectului supervizând direct echipele tehnice , consultanții și alți colaboratori implicați;
 • Pregătește bugetul și cash-flow-ul proiectului pentru contractele finale în conformitate cu propunerea înaintată,cu comentariile beneficiarului și cu activitățile prevăzute a se desfășura in cadrul proiectului, asigurând resursele necesare bunei desfășurări a acestuia.
 • Monitorizează în timp progresul atins față de obiectivele propuse si redactează raportare lunară către finanțatori, parteneri și beneficiari cu respectarea datelor prevăzute in contracte.
 • Asigură circulația informației în cadrul proiectului și pentru alte departamente ale organizației, organizand periodic intâlniri cu echipa de proiect si prezentând proiectul celorlalte departamente;
 • Răspunde de respectarea termenelor stabilite prin contracte.

Candidatul Ideal:

 • Studii obligatorii: atestat manager proiect;
 • Studii superioare tehnice finalizate;
 • Abilități de negociere;
 • Experiență în managementul de proiect;
 • Cunoșțințe bune Microsoft Office (Excel, Word);
 • Cunoșțințe program AutoCad;
 • Limba engleză constituie un avantaj;
 • Capacitate de decizie si asumarea responsabilității;
 • Capacitatea de a redacta rapoarte clare si corecte;
 • Minimum 2 ani experiență intr-o poziție similară.

AGENT IMOBILIAR / CONSULTANT IMOBILIAR

Descrierea jobului:

 • Identificarea proprietăților imobiliare care sunt disponibile pentru vânzare, închiriere sau cumpărare.
 • Evaluarea proprietăților imobiliare și determinarea prețurilor corecte.
 • Promovarea proprietăților imobiliare prin intermediul diferitelor canale de marketing, cum ar fi site-uri web, reclame pe social media si de tip video.
 • Conducere autoturism și disponibilitate la muncă de teren.
 • Gestionarea negocierilor între vânzători și cumpărători sau chiriași și proprietari.
 • Ajutarea clienților să completeze toate documentele necesare pentru închiriere sau vânzare, inclusiv contracte și acte de proprietate.
 • Păstrarea unor relații bune cu clienții existenți și cultivarea de noi relații de afaceri cu potențiali clienți.

Candidatul Ideal:

 • Permis de conducere categoria B;
 • Disponibilitate muncă teren;
 • Adaptare la program flexibil;
 • Capacitatea de a lucra armonios în echipă;
 • Abilități excelente de comunicare;
 • Abilități de planificare și organizare pentru îndeplinirea task-urilor delegate, în vederea realizării acestora în timpul alocat;
 • Capacitatea de a respecta deadline-uri, de a-și prioritiza atribuțiile și de a-și gestiona timpul eficient;
 • Promptitudine în identificarea și rezolvarea problemelor apărute;
 • Minimum 3 ani experientă intr-o pozitie similară.

Antrepriza Construcții Montaj Nr. 4 București SA este una din companiile românești cu tradiție care a adus un plus de valoare prin clădirile reper pe care le-a construit. Experiență, seriozitate și calitate este ceea ce ACM4 oferă clienților și partenerilor săi de mai bine de 60 de ani.

Contact

Str. Frumoasă, nr. 20, parter, Sector 1, București România

©2022 Copyright by ACM4. All rights reserved.

ro_RORomână