Career


ACM4 este una din companiile românești cu tradiție care a adus un plus de valoare in domeniul construcțiilor.

Ești în căutare de un mediu de lucru atrăgător și dinamic, care îți oferă totodată perspective pentru o carieră sigură, un loc de muncă adaptat nevoilor tale? Un loc de muncă unde să nu conteze doar cunoștințele și competențele tale, ci cu care să te poți identifica personal ?

Aplică și tu pentru unul dintre posturile de mai jos, după evaluarea CV-ului te vom contacta pentru detalii și stabilirea unui interviu.


Alătură-te echipei noastre , să construim împreună pentru viitor

INGINER DEVIZIER

Descrierea jobului :

 • Realizează bugetul lucrărilor de construcții, costuri de producție;
 • Analizează caietele de sarcini, documentația de atribuire din licițațiile publice in vederea întocmirii documentelor de calificare, propunerii tehnice si financiare;
 • Calcularea devizelor conform normativelor;
 • Intocmește graficelor de execuție;
 • Intocmește calcule, verifica devize, liste de cantitați, dosare de prezentare pentru cerințele din oferte;
 • Analizează caietele de sarcini, documentația de atribuire din licitațiile publice in vederea intocmirii documentelor de calificare, propunerii tehnice si financiare;
 • Analizează și verifică din punct de vedere tehnic proiectul;
 • Urmărește stadiului decontarii lucrărilor proprii și a subantreprenorilor;
 • Pregatirea și lansarea in execuție a proiectelor.

Candidatul Ideal:

 • Experiență în planificarea achizițiilor și bugetarea ofertelor;
 • Cunoașterea legislației naționale aplicabilă in domeniul achizițiilor publice;
 • Abilitatea de a lucra intr-un program de devize (Windev, eDevize, etc.);
 • Abilitatea de a rezolva sarcini multiple cu termene limită;
 • Operare PC: Word, Excel, programe specific;
 • Capacitate de decizie si asumarea de responsabilități;
 • Capacitate de analiză si sinteză;
 • Minimum 3 ani experiență intr-o poziție similară.

SEF SANTIER

Descrierea jobului :

 • Organizează, conduce si coordonează activitatea în scopul realizării obiectivelor.
 • Elaborează Bugetul de Venturi si Cheltuieli (B.V.C.) si formularul de flux de numerar aferent lucrării.
 • Participă la predarea – primirea amplasamentului și a bornelor de reper.
 • Participă la pregătirea de producţie (grafice de execuţie, fise limită, necesar de resurse: umane, materiale, utilaje etc.);
 • Coordonează execuţia lucrărilor conform documentaţiei de execuţie si a legislaţiei în vigoare,întocmeşte programele și graficele de execuţie lunare.
 • Verifică calitatea materialelor aprovizionate care ajung in şantier.
 • Verifică si semnează documentele de calitate aferente materialelor și a echipamentelor încorporate în lucrări și se asigură ca aceastea sunt în conformitate cu specificaţiile tehnice din contract.
 • Intocmește și semnează documentele de calitate ale lucrărilor și obţine avizarea acestora.

Candidatul Ideal:

 • Absolvent de studii tehnice universitare în domeniul construcţii/ inginerie;
 • Experienţă minima 5 ani în coordonarea lucrărilor de construcţii a unui șantier;
 • Cunoștinte privind tehnologiile/metodologiile de execuţie a lucrărilor de construcţii;
 • Capacitate de analiză, sinteză și de a respecta termenele limită;
 • Colaborează cu managerul de proiect pentru bună execuţie a proiectului;
 • Abilităţi de planificare si organizare;
 • Persoană activă ,orientată spre rezultate și progres;
 • Punctualitate și rigurozitate în îndeplinirea sarcinilor;
 • Experienţă în coordoranea personalului muncitor și a operatorilor de utilaje de pe șantier;
 • Minimum 5 ani experienţă intr-o pozitie similară.

PROJECT MANAGER

Descrierea jobului:

 • Este responsabil pentru implementarea cu succes a activităților proiectului si atingerii rezultatelor planificate in proiect;
 • Supraveghează desfășurarea săptămânălă a proiectului si gestionează echipa proiectului;
 • Este responsabil pentru managementul proiectului organizațional și conceptual;
 • Intocmește planuri detaliate de lucru lunare (grafic de execuție) și monitorizează respectarea implementarii acestora;
 • Asigură executarea la timp a activităților;
 • Supraveghează desfăsurarea activitaților conform planului de lucru;
 • Realizează lucrari și studii de specialitate în funcție de expertiză personală;
 • Asigură derularea proiectului în parametrii stabiliți: timp, cerințe, cost, nivel de calitate, etc;
 • Coordonează activitațile din cadul proiectului supervizând direct echipele tehnice , consultanții și alți colaboratori implicați;
 • Pregătește bugetul și cash-flow-ul proiectului pentru contractele finale în conformitate cu propunerea înaintată,cu comentariile beneficiarului și cu activitățile prevăzute a se desfășura in cadrul proiectului, asigurând resursele necesare bunei desfășurări a acestuia.
 • Monitorizează în timp progresul atins față de obiectivele propuse si redactează raportare lunară către finanțatori, parteneri și beneficiari cu respectarea datelor prevăzute in contracte.
 • Asigură circulația informației în cadrul proiectului și pentru alte departamente ale organizației, organizand periodic intâlniri cu echipa de proiect si prezentând proiectul celorlalte departamente;
 • Răspunde de respectarea termenelor stabilite prin contracte.

Candidatul Ideal:

 • Studii obligatorii: atestat manager proiect;
 • Studii superioare tehnice finalizate;
 • Abilități de negociere;
 • Experiență în managementul de proiect;
 • Cunoșțințe bune Microsoft Office (Excel, Word);
 • Cunoșțințe program AutoCad;
 • Limba engleză constituie un avantaj;
 • Capacitate de decizie si asumarea responsabilității;
 • Capacitatea de a redacta rapoarte clare si corecte;
 • Minimum 2 ani experiență intr-o poziție similară.

AGENT IMOBILIAR / CONSULTANT IMOBILIAR

Descrierea jobului:

 • Identificarea proprietăților imobiliare care sunt disponibile pentru vânzare, închiriere sau cumpărare.
 • Evaluarea proprietăților imobiliare și determinarea prețurilor corecte.
 • Promovarea proprietăților imobiliare prin intermediul diferitelor canale de marketing, cum ar fi site-uri web, reclame pe social media si de tip video.
 • Conducere autoturism și disponibilitate la muncă de teren.
 • Gestionarea negocierilor între vânzători și cumpărători sau chiriași și proprietari.
 • Ajutarea clienților să completeze toate documentele necesare pentru închiriere sau vânzare, inclusiv contracte și acte de proprietate.
 • Păstrarea unor relații bune cu clienții existenți și cultivarea de noi relații de afaceri cu potențiali clienți.

Candidatul Ideal:

 • Permis de conducere categoria B;
 • Disponibilitate muncă teren;
 • Adaptare la program flexibil;
 • Capacitatea de a lucra armonios în echipă;
 • Abilități excelente de comunicare;
 • Abilități de planificare și organizare pentru îndeplinirea task-urilor delegate, în vederea realizării acestora în timpul alocat;
 • Capacitatea de a respecta deadline-uri, de a-și prioritiza atribuțiile și de a-și gestiona timpul eficient;
 • Promptitudine în identificarea și rezolvarea problemelor apărute;
 • Minimum 3 ani experientă intr-o pozitie similară.

Antrepriza Construcții Montaj Nr. 4 București SA is a Romanian company with tradition who brought added value to the local and international landscape through the iconic buildings developed. Experience, reliability and quality is what ACM4 has been offering its stakeholders for over 60 years.

Contact

Șoseaua Bucuresti-Ploiesti 7A, Floor 8, District 1, Bucharest Romania

©2022 Copyright by ACM4. All rights reserved.

en_USEnglish